Simple Simon
 • Ster
 • Ster
 • Ster
 • Ster
 • Ster
bron: app store, play store
Probeer nu gratis Plan live demo Branches
bron: app store, play store

Implementatie valkuilen om rekening mee te houden

Veelvoorkomende implementatie valkuilen

Papieren werkbonnen, werk jij er nog mee omdat je denkt dat digitaliseren moeilijk is? Niet met Simple-Simon’s werkbon app. Met onze slimme werkbon app kan je namelijk gemakkelijk werkbonnen digitaliseren. Ondanks dat onze app gemakkelijk in gebruik is, vraagt de implementatie van digitale werkprocessen toch om de nodige aandacht en betrokkenheid. In de praktijk wordt dit nog wel eens onderschat. Zorg voor een succesvolle digitalisering van je binnen,- en buitendienst, door rekening te houden met onderstaande implementatie valkuilen.

 

Weinig tot geen tijd? Nee, je bespaart tijd!

Werkprocessen en werkbonnen digitaliseren houdt in dat je op een geheel andere manier gaat werken. Deze nieuwe manier van werken kost in aanvang niet alleen tijd om het jezelf eigen te maken, maar ook kost het tijd om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de nieuwe werkwijze houdt. De tijd die je in aanvang investeert, verdien je vervolgens elke dag erna dubbel en dwars terug!

 • Neem de tijd om je collega’s te informeren over de redenen waarom je wilt digitaliseren;
 • Ben aanwezig bij de start van de implementatie en maak tijd om contact te houden tijdens het gehele implementatie proces;
 • Zorg dat je tijd vrij kunt maken om aan het implementatie proces te werken.

Te weinig support van de beslisser

Voor een succesvolle implementatie is het belangrijk dat je collega’s enthousiast zijn. De beslisser is hierbij de belangrijkste persoon in het implementatie traject. De beslisser kent namelijk de doelstellingen en de sterke en minder sterke punten van de mensen in het team. Voorkom onrealistische verwachtingen en begeleid je team stapsgewijs bij de implementatie met Simple-Simon.

 • Betrokkenheid begint bij de beslisser. Maak doelstellingen duidelijk aan je team;
 • Voel je samen met Simple-Simon verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie! Jouw betrokkenheid stopt niet met het betalen van de factuur;
 • In het implementatie proces staan verschillende contactmomenten voor feedback en evaluatie. Houd hier vinger aan de pols.

Direct een live demo plannen

Vasthouden aan oude gewoontes en werkwijzen

Zie verandering als een flinke stap voorwaarts in de verdere professionalisering van je werkwijzen. Cloud werken met geïntegreerde softwarepakketten is de trend van nu. Maak probleemloos de stap naar digitalisering met Simple-Simon’s werkbon app.

 • Onze implementatie consultants kunnen je stapsgewijs begeleiden in het digitaliseringsproces. Zo is de tijdelijke kennisachterstand in een hand om draai ingelopen;
 • Blijf niet vasthouden aan kleine details wat niets afdoet aan de grote lijnen. Ook je huidige manier van werken zal in het begin niet foutloos zijn geweest;
 • Accepteer dat je in het begin nog niet van alle mogelijkheden gebruik maakt. Deze verdieping komt vanzelf doordat je steeds gemakkelijker met Simple-Simon werkt.

Te snel, teveel willen

Focus je eerst op de hartslag van je onderneming. Zorg er allereerst voor dat je efficiënt werkbonnen kunt aanmaken, plannen, uitvoeren in het veld en de resultaten kunt bekijken. Wanneer je team deze hartslag onder de knie heeft, kan je zelfstandig het gebruik van Simon’s werkbon app uitbreiden. Door middel van de hartslag kan je direct meetbare verbeteringen in efficiency en kwaliteit meten.

 • Neem samen met je team en onze implementatie consultant het implementatie proces door. Hierdoor weet je wat je wanneer kunt verwachten;
 • Neem als organisatie de tijd om bekend en vertrouwt te raken met de nieuwe manier van werken;
 • Voorkom tijdens de implementatie verwarring door allerlei toekomstige mogelijkheden te bespreken. Met autorijles begin je niet met de hellingproef, maar eerst met de basisbeginselen van autorijden. Dit is bij digitaliseren niet anders.

Probeer Simple-Simon 14 dagen gratis