Simple Simon
 • Ster
 • Ster
 • Ster
 • Ster
 • Ster
bron: app store, play store
Probeer nu gratis Plan live demo Branches
bron: app store, play store

Kantoorupdates 18-3-2020

Een planning in de toekomst springt niet meer terug

Wanneer een planning ingepland werd in de toekomst, sprong Simple-Simon terug bij een inactiviteit naar de huidige dag. Hierdoor was het soms niet te achterhalen op welke dag de werkbon was ingepland en zorgde voor veel irritaties. Dit is nu opgelost, het planbord springt niet meer terug.

Visualisatie van een inactieve integratie

Wanneer een integratie stopt, dan wordt dit in het menu gevisualiseerd met een icoon zodat een inactieve integratie direct zichtbaar is. Het icoontje linkt direct naar de integratiepagina zodat het opgelost kan worden.

De smalle plan box (werkbon) is nu groter en klikbaar

Soms is het mogelijk dat een digitale werkbon wordt ingepland voor kleinere taakjes bijvoorbeeld voor een uur of een half uurtje. Dit zorgt er wel voor dat de werkbon (plan box) op het planbord een smalle lijn wordt en het lastig is om erop te klikken.

Nu is deze “smalle lijn” dikker gemaakt met een minimale hoogte en is altijd klikbaar.

Extra kleuren toegevoegd op het planbord voor de status van werkbonnen

De status “Pauze” en “Geplande werkbon in de app” hebben nu een andere kleur op het planbord. Ook is het mogelijk om de kleurtoon te wijzigen d.m.v. een schuifregelaar.

Nieuw wachtwoord beleid

Onlangs is ons wachtwoord beleid voor Simple-Simon gewijzigd. Wij vinden het belangrijk dat jullie bedrijfsgegevens goed beveiligd zijn en hebben daarom strengere eisen gesteld bij het aanmaken van een wachtwoord.

Een goed wachtwoord zal voor een beter beveiligde omgeving zorgen. Het nieuwe wachtwoord eisen zijn van toepassing op:

 • Nieuwe gebruikers
 • Bestaande gebruikers: het huidige wachtwoord kan nog gebruikt worden totdat een nieuwe wachtwoord wordt aangevraagd.

Het wachtwoord moet o.a. bestaan uit:

 • Minimaal 8 karakters
 • Minimaal één hoofdletter
 • Minimaal één kleine letter
 • Geen geregistreerd hackers wachtwoord

Een aantal handige updates: 

 • De inhoud van de planning-venster ziet er mooier uit.
 • Als SimonStart/SimonEnd geen geldige datum heeft of minder of gelijk is aan 1900-01-01, wordt het genegeerd voor de berekening.
 • Artikel omschrijving wordt nu ook geïmporteerd.
 • Het toevoegen van een maandelijkse herhaalplanning via de planning lijst werkt nu ook.
 • Onthouden van een eerdere geüploade bestandsstructuur: Bij het uploaden van een bestand onthoudt Simon nu het bestandsstructuur zodat de juiste kolom indeling wordt gebruikt.