Referenties

Klanten met referenties over Simple-Simon

Op deze pagina lees je hoe enkele van onze klanten denken over Simple-Simon. Hoe ervaren zij onze werkbon applicatie? Wat vinden ze van onze service en ondersteuning? Gebruiken ze Simon standalone of i.c.m. een koppeling met een ERP systeem? De referenties spreken voor zich. Wanneer je op het logo klikt, zie je de gehele referentie.