Simple Simon
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
bron: app store, play store
Probeer nu gratis Plan live demo Branches
bron: app store, play store

Simon 3.0 bugfixes objecten geavanceerd

Wij hopen dat onze klanten de talloze voordelen van Simon 3 ervaren en nu nog efficiënter werken dan met de vorige versie van Simple-Simon. Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn er bij het ontwikkelen van nieuwe software altijd uitdagingen. Daarom heeft Simon’s ontwikkelingsteam al een aantal belangrijke bugs voor je opgelost.

Op deze pagina lees je alle bugfixes die recent toegevoegd zijn aan de objecten geavanceerd module in Simon 3.0. Houdt deze pagina in de gaten, want wij zullen deze regelmatig updaten

Datum Opgelost
Mrt 2024 Bij het maken van een nieuwe werkbon met object in een objecttype, worden formulieren nu gekoppeld en zijn zichtbaar
Mrt 2024 Foto's van een object kunnen nu opgeslagen worden bij het object
Feb 2024 Werkomschrijving (tijden, adres, werkbon etc) worden nu juist weergegeven wanneer je een object toevoegt (IOS)
Feb 2024 Werkbon details geven nu ook objecten weer in het overzicht
Feb 2024 Als je in het dropdown bij op objecttype gebaseerde eigen kolommen een wijziging doorvoert, dan wordt deze nu opgeslagen
Feb 2024 Het nummer van aantal objecten op de werkbon wordt nu achter de icon weergegeven zodat deze beter opvalt
Feb 2024 Vragenlijsten worden gekoppelt aan het object type, waarna deze worden toegevoegd aan de werkbon als hier een object aan toegevoegd wordt
Feb 2024 Het blok object type blijft nu staan wanneer je het object overzicht ververst
Feb 2024 Kolom op object gebaseerde eigen kolommen wordt nu getoond wanneer object type geselecteerd is na het aanmaken van een nieuw object
Feb 2024 Wanneer object regel geselecteerd is wordt nu de juiste waarde van de object type eigen kolom weergegeven
Feb 2024 Zoek naar een locatie met de zoekfunctie in de actie-schema onder objecten
Feb 2024 In de app worden datums nu weergeven zonder tijdsaanduiding (Android)
Feb 2024 Wanneer je apparatuur bewerkt in je objecten overzicht wordt de complete lijst objecten ververst zodat deze actueel is (Android)
Feb 2024 Als het werkadres van een object aangepast is, wordt de bijbehorende data nu ook correct getoond (Android)
Feb 2024 Wanneer je materiaal toevoegt aan de werkbon vanuit de app, dan worden alleen werkbonnen getoond die nog niet afgerond zijn (Android)
Feb 2024 Zodra je een enquête ingevuld verstuurd wordt deze nu opgeteld bij de eerder ingevulde formulieren. Zo zie je direct hoeveel formulieren per actie ingevuld zijn (Android)
Feb 2024 Als je een bestaand object wijzigt in het veld, dan kan je nu een barcode toevoegen door deze te scannen (Android)
Feb 2024 Als je werkt aan een werkbon in de app, dan worden nu het aantal objecten, eigen formulieren en verbruikte materialen in de juiste hoeveelheden getoond (Android)
Feb 2024 Als je in een werkbon werkt waar nog geen object aan toegevoegd is, en je voegt een object toe, dan wordt het overzicht vernieuwd en zie je het aantal objecten bij de werkbon (Android)
Feb 2024 Eigen kolommen van het type dropdown geven weer de juiste standaard waarde weer (IOS)
Feb 2024 Als je een eigen kolom invult bij een nieuwe equipment type, dan wordt deze nu direct opgeslagen (IOS)
Feb 2024 Activiteit 'start reizen' wordt nu correct weergegeven in het activiteiten details overzicht, in het geval dat een werkbon hervat wordt na het incorrect afsluiten van de app (IOS)
Feb 2024 Object inhoud gerelateerde eigen kolommen worden nu ook opgeslagen als er geen waarden ingevuld is (IOS)
Feb 2024 Wanneer je object type wijzigt, dan worden deze nu ook getoond bij eigen kolommen (IOS)
Feb 2024 Nieuwe activiteit toegevoegd voor het Activiteiten Details overzicht, in het geval dat een werkbon hervat wordt na het incorrect afsluiten van de app. (Android en IOS)
Feb 2024 Eigen kolommen object type zijn nu zichtbaar in het overzicht (IOS)
Feb 2024 Je kan nu filteren op status van object (IOS)
Feb 2024 Wanneer je een nieuw object toevoegt wordt bij eigen kolommen van het type dropdown een lege lijn geselecteerd tenzij je een andere lijn aangeeft als de standaard waarde (Android)
Feb 2024 Object type kolommen kunnen nu bewerkt worden
Feb 2024 Eigen kolommen van het type dropdown laat je nu de standaardwaarde selecteren in plaats de eerste waarde (Android)
Feb 2024 Eigen kolomtype voor specifiek objecttype is nu zichtbaar tussen de kolommen in je objectenlijst (Android)