Simple Simon
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
bron: app store, play store
Probeer nu gratis Plan live demo Branches
bron: app store, play store

Maak je collega's enthousiast voor een succesvolle implementatie!

De beslisser is de belangrijkste persoon in het implementatie traject. Jij kent de doelstellingen en je teams sterke en minder sterke punten. Voorkom onrealistische verwachtingen en begeleid je team in het stap voor stap implementeren van Simple-Simon.

  • Betrokkenheid begint bij jou! Maak duidelijk wat je met je team probeert de bereiken met het digitaliseren van je werkbonnen;
  • In het implementatie proces staan verschillende contactmomenten voor feedback en evaluatie. Houd hier vinger aan de pols;
  • Voel je samen met Simple-Simon verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie! Jouw betrokkenheid stopt niet met het betalen van de factuur.