Simple Simon
 • Ster
 • Ster
 • Ster
 • Ster
 • Ster
source: app store, play store
Probeer gratis Plan live demo Branches
source: app store, play store

Maak je eigen koppeling

Getting Started

Om je data zo goed mogelijk te beschermen zijn de volgende restricties op het gebruik van de api van toepassing:

 • De user/pass die je gebruikt moet een actieve licentie voor de huidige maand hebben. Dit hoeft geen extra gebruiker te zijn.
 • Eenmalig dien je een verzoek in te dienen bij Simon Support om de api vrij te geven voor gebruik, je ontvangt dan tevens de benodigde documentatie
 • De verantwoording voor bescherming tegen ongeoorloofd gebruik, alsmede de integriteit / kwaliteit van data ligt daarna bij jou.
 • De eerste drie maanden is het gebruik gratis, daarna bedragen de kosten € 395,- per jaar.

Je eigen koppeling

Om je eigen koppeling te maken heb je het volgende nodig:

 1. Je 16 cijferige Simon licentie-code
 2. Een Simon kantoorgebruikers naam (bv het emailadres van je aanvraag)
 3. Het wachtwoord van deze gebruiker

Simons Rest-server is te benaderen met onderstaande link:

Simon Rest-server

Simons Restserver ondersteund HTTP GET/POST, geen SOAP. De help-informatie vind je hier:

Help-informatie

Simons Rest-server is Engelstalig opgezet. Ook de verschillende tabellen hebben Engelse namen.

De belangrijkste tabellen zijn:

Stamdata

Customer: Klant. Een Klant heeft 1 of meer Werkadressen

Location: Werkadres, daar waar de werkbon betrekking op heeft. Werkadres zonder Klant mag.

WorkOrder: De werkbon. Heeft altijd een Werkadres.

ItemGroup: Artikel Groep

Item: Artikelen. Een artikel mag in een Artikel Groep zitten

User: In het veld gebruikers OF op kantoor gebruikers

Planning: Planning bevat altijd een Werkbon en een Gebruiker

WorkOrderSurvey: Vragenlijst(en) bij een Werkbon. De vragenlijst zelf maak je in Simon

UsedItem: Verbruikt Materiaal op een Werkbon

TimeSheet: Reis- en Werktijd op een Werkbon

Workorder/digitalpresentation: De werkbon als PDF

Workordersurvey/digitalpresentation: De ingevulde vragenlijst als PDF

Algemeen

In onderstaande link zie je hoe je een Token kunt ophalen:

Token ophalen

Key    = 16 cijferige licentiecode

Pwd   = je eigen wachtwoord

Usr     = je User name

Je krijgt een token. Dit token heb je bij elk request nodig. Een token expireert, zorg dat je bij het gebruik van Simons restserver het token regelmatig ververst!

Bekijk de HELP pagina bij Login, het TOKEN dien je bij elk Request in de HEADER mee te geven!

Methodiek

Simons Rest server werkt steeds hetzelfde, ongeacht de tabel. Onderstaand de uitleg voor tabel Location (=werkadres), deze uitleg is ook van toepassing op alle andere tabellen!

Met de acties:

location/insert

location/update

location/delete

Kun je werkadressen toevoegen, muteren en verwijderen. Voor Update en Delete dien je een Simon-Id mee te geven. Belangrijk: Simon kent altijd 2 Id’s. Het door Simon automatisch aangemaakt Id en JOUW sleutel/id. Dit heet binnen Simon ExtKey. ExtKey mag LEEG zijn, of een UNIEKE waarde hebben.

Om nu een Simon Id te vinden gebruik je: location/read

Hier kun je een aantal filterwaarden meegeven:

Filterwaarden

Je krijgt een lijst terug met Sleutels: Simon.Id-Simon.ExtKey 

Vervolgens kun je met:

location/read/{id}   (waarbij {id} het Simon.Id is)

Methode: location/readsync gebruiken als je bijvoorbeeld een Service maakt waarbij je jouw syste(e)m(en) gesynchroniseerd met Simon wilt houden. Je geeft een laatste mutatiedatum OF een laatst gebruikt Simon-Id door en je krijgt terug een lijst met alle Simon-Ids NA die datum of Simon-Id.

Voorwaarden voor het gebruik van de Simple-Simon api

Wanneer je gebruik wilt maken van de Simple-Simon api, dan gelden hiervoor de volgende voorwaarden:

 1. Stuur een e-mail naar support@simple-simon.net met het verzoek tot gebruikmaken. Wij zullen vervolgens je omgeving geschikt maken voor het gebruik van onze api’s.
 2. Je dient minimaal 1 actieve (betaalde) licentie te hebben om de api te gebruiken. Tijdens de free trial periode is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van Simple-Simon’s api.
 3. Het verstoren van je eigen Simple-Simon omgeving, de integratie met je ERP systeem en/of je agenda, door het gebruik van Simple-Simon’s api is op eigen risico.
 4. De verantwoording voor bescherming tegen ongeoorloofd gebruik, alsmede de integriteit / kwaliteit van data ligt daarna bij jou.
 5. Mocht ondersteuning vanuit ons IT team nodig zijn, dan bedragen de kosten hiervoor €1.100,- per man dag werken, hetgeen dat ook de minimale afname is.

Ondersteuning

Mocht je hulp nodig hebben bij het bouwen van de koppeling, dan kan ons ontwikkelteam uiteraard helpen. Neem contact op omtrent de kosten en voorwaarden.