Getting Started

Het gebruik van Simon’s api is gratis, maar alleen voor Simon klanten. Dit betekent dat de user/pass die je gebruikt om een token op te halen, een actieve licentie voor de huidige maand moet hebben.

Je eigen koppeling

Om je eigen koppeling te maken heb je het volgende nodig:

  1. Je 16 cijferige Simon licentie-code
  2. Een Simon kantoorgebruikers naam (bv het emailadres van je aanvraag)
  3. Het wachtwoord van deze gebruiker

Simons Rest-server is te benaderen met onderstaande link:

Simon Rest-server

Simons Restserver ondersteund HTTP GET/POST, geen SOAP. De help-informatie vind je hier:

Help-informatie

Simons Rest-server is Engelstalig opgezet. Ook de verschillende tabellen hebben Engelse namen.

De belangrijkste tabellen zijn:

Stamdata

Customer: Klant. Een Klant heeft 1 of meer Werkadressen

Location: Werkadres, daar waar de werkbon betrekking op heeft. Werkadres zonder Klant mag.

WorkOrder: De werkbon. Heeft altijd een Werkadres.

ItemGroup: Artikel Groep

Item: Artikelen. Een artikel mag in een Artikel Groep zitten

User: In het veld gebruikers OF op kantoor gebruikers

Planning: Planning bevat altijd een Werkbon en een Gebruiker

WorkOrderSurvey: Vragenlijst(en) bij een Werkbon. De vragenlijst zelf maak je in Simon

UsedItem: Verbruikt Materiaal op een Werkbon

TimeSheet: Reis- en Werktijd op een Werkbon

Workorder/digitalpresentation: De werkbon als PDF

Workordersurvey/digitalpresentation: De ingevulde vragenlijst als PDF

Algemeen

In onderstaande link zie je hoe je een Token kunt ophalen:

Token ophalen

Key    = 16 cijferige licentiecode

Pwd   = je eigen wachtwoord

Usr     = je User name

Je krijgt een token. Dit token heb je bij elk request nodig. Een token expireert, zorg dat je bij het gebruik van Simons restserver het token regelmatig ververst!

Bekijk de HELP pagina bij Login, het TOKEN dien je bij elk Request in de HEADER mee te geven!

Methodiek

Simons Rest server werkt steeds hetzelfde, ongeacht de tabel. Onderstaand de uitleg voor tabel Location (=werkadres), deze uitleg is ook van toepassing op alle andere tabellen!

Met de acties:

location/insert

location/update

location/delete

Kun je werkadressen toevoegen, muteren en verwijderen. Voor Update en Delete dien je een Simon-Id mee te geven. Belangrijk: Simon kent altijd 2 Id’s. Het door Simon automatisch aangemaakt Id en JOUW sleutel/id. Dit heet binnen Simon ExtKey. ExtKey mag LEEG zijn, of een UNIEKE waarde hebben.

Om nu een Simon Id te vinden gebruik je: location/read

Hier kun je een aantal filterwaarden meegeven:

Filterwaarden

Je krijgt een lijst terug met Sleutels: Simon.Id-Simon.ExtKey 

Vervolgens kun je met:

location/read/{id}   (waarbij {id} het Simon.Id is)

Methode: location/readsync gebruiken als je bijvoorbeeld een Service maakt waarbij je jouw syste(e)m(en) gesynchroniseerd met Simon wilt houden. Je geeft een laatste mutatiedatum OF een laatst gebruikt Simon-Id door en je krijgt terug een lijst met alle Simon-Ids NA die datum of Simon-Id.

Ondersteuning

Mocht je hulp nodig hebben bij het bouwen van de koppeling, dan kan ons ontwikkelteam uiteraard helpen. Neem contact op omtrent de kosten en voorwaarden.