Vacatures

Vacatures bij Simple-Simon

Wij hebben momenteel vacatures voor een Online Account Manager, Customer Succes Manager, Software Ontwikkeling-Beheer (DevOps) en meerdere All Round Developers die ons team komen versterken.

Wie zijn we

Simple-Simon, de slimme werkbon app, is een Cloud oplossing gericht op kleine tot middelgrote organisaties. Simon’s management programma stelt klanten in staat om werkbonnen te maken, plannen en op te volgen. De Simon-app wordt in het veld gebruikt om uren en materiaal te registreren en andere administratieve handelingen uit te voeren. Simple-Simon is marktleider in de Benelux en breidt momenteel internationaal uit. Om onze verdere groei een extra stimulans te geven zijn we op zoek naar een Online Account Manager.

Wie zoeken we

Als Online Account Manager bij Simple-Simon streef je er dagelijks naar om ondernemers kennis te laten maken met slimmer werken in de cloud. Door middel van je eerlijke advies, betrokkenheid bij de klant en je ervaring met het digitaliseren van werkprocessen help jij ondernemend Nederland.

Simple-Simon heeft een online marketing aanpak welke warme leads aanlevert in de vorm van free-trials en online-demo aanvragen. Je verzorgt de online demo’s, geeft antwoord op vragen en probeert de prospect over te halen Simple-Simon te gaan gebruiken. Daarnaast ben je dagelijks bezig om je eigen sales-pipeline verder aan te vullen met prospects. Deze toekomstige klanten haal je uit je eigen netwerk, de bestaande klanten, met behulp van accountants kantoren, of via zelf bedachte kanalen, al dan niet in combinatie met onze online marketeers!

 

Je krijgt energie van het adviseren en vervolgens van het verkopen van software oplossingen die de toekomstige klant slimmer laat werken. Kortom, ons team is op zoek naar een Online Account Manager die van aanpakken weet. Heb je al een paar jaar ervaring in (online) sales en wil jij net als je collega’s, ondernemers digitaal laten werken? Dan zoeken we jou!

We vragen:
 • Minimaal een HBO diploma
 • Minimaal 3+ jaar ervaring
 • Een sterke beheersing van de Engelse taal (in woord en geschrift)
 • De focus om zelfstandig te werken, maar werkt ook goed in een team
 • Proactief, enthousiast, analytisch en sociaal
 • In taal en geschrift goed in Nederlands
Het is een pré als:
 • Je ervaring hebt in de verkoop van software
 • Je ervaring hebt met SaaS
 • Je naast Engels ook een andere taal spreekt
We bieden:

Vanzelfsprekend staat voor de functie van Online Account Manager een passende set aan arbeidsvoorwaarden. In een persoonlijk gesprek wordt dit met je doorgenomen, naast je persoonlijke ambities en drijfveren. Simple-Simon is een jonge organisatie met een enthousiast team. Naast een goede klantrelatie zorg je voor het professionaliseren van het merk Simple-Simon. Jouw bijdrage is daarin essentieel. Je spreekt direct met de directeur/eigenaar en werkt in de toekomst ook direct met hem samen, alsmede met de marketing afdeling en het ontwikkelteam. Een mooie, uitdagende functie in een internationaal georiënteerde organisatie!

Ben jij de Online Account Manager die wij zoeken? Neem dan snel contact met ons op!

 

Bart Peters b.peters@simple-simon.net of bel +31(0)40-2623905

Wie zijn we

Simple-Simon, de slimme werkbon app, is een Cloud oplossing gericht op kleine tot middelgrote organisaties. Simon’s management programma stelt klanten in staat om werkbonnen te maken, plannen en op te volgen. De Simon-app wordt in het veld gebruikt om uren en materiaal te registreren en andere administratieve handelingen uit te voeren. Simple-Simon is marktleider in de Benelux en breidt momenteel internationaal uit. Om onze verdere groei een extra stimulans te geven zijn we op zoek naar een Customer Succes Manager.

Wie zoeken we

De Customer Succes Manager die we zoeken, is vanaf het allereerste contactmoment bij de klant betrokken. Je begeleidt de klant vanaf de free-trial periode. Je helpt de klant bij het vertalen van zijn specifieke werkwijze naar Simple-Simon. Je verzorgt trainingen op locatie waarin je kantoor- en mobiele gebruikers opleidt in het gebruik van Simple-Simon. Je kent alle ins-en-outs van zowel Simon’s kantoorprogramma als de Simon-app en weet dit op een simpele manier over te brengen. Je bent niet bang om nee te zeggen en durft met alternatieven te komen. Je komt je afspraken na met klanten en registreert je activiteiten en opvolging daarvan in ons CRM systeem. Je spreekt vloeiend Engels en draait je hand niet om, om een Engelstalige online demo te verzorgen.

Na de training houd je contact met klanten. Je lost vragen en problemen voor de klant op. Omdat je een goede band hebt met de klant, ben je in staat om via deze klant nieuwe klanten aan te brengen. Omdat je met een diversiteit van klanten samenwerkt ben je in staat om als sparringpartner naar het ontwikkelteam te fungeren. Regelmatig voer je discussies met het ontwikkelteam waarbij je vanuit gebruikersgemak en veel gevraagde functionaliteit helpt om de Simple-Simon propositie naar een hoger niveau te brengen. Je levert een bijdrage aan de marketing van Simple-Simon middels klant-cases welke in overleg met je klant via mailings en Social Media gedeeld mogen worden.

Je hebt:
 • Minimaal een HBO opleiding, bij voorkeur Commerciële Economie, Marketing of Sales
 • Minimaal 3 jaar ervaring in Customer Support of Account management
 • Een uitstekende beheersing van de Engelse taal (in woord en geschrift)
Een pre is als:
 • Je ervaring hebt als spreker, trainer of implementatie consultant
 • Je naast Engels eventueel andere talen spreekt
Wat wij bieden:

Vanzelfsprekend staat voor de functie van Customer Succes Manager een passende set aan arbeidsvoorwaarden. In een persoonlijk gesprek wordt dit met je doorgenomen, naast je persoonlijke ambities en drijfveren. Simple-Simon is een jonge organisatie, met een enthousiast team. Naast een goede klantrelatie zorg je voor het professionaliseren van het merk Simple-Simon. Jouw bijdrage is daarin essentieel. Je spreekt direct met de directeur/eigenaar en werkt in de toekomst ook direct met hem samen, alsmede met de marketing afdeling en het ontwikkelteam. Een mooie, uitdagende functie in een internationaal georiënteerde organisatie!

 

 

Ben jij de Customer Succes Manager die wij zoeken? Neem dan snel contact met ons op!

Bart Peters b.peters@simple-simon.net of bel +31(0)40-2623905

Who are we

Simple-Simon, the smart work order app, is a Cloud solution aimed at small to medium-sized organizations. Simon’s management program enables customers to create, plan and follow up work orders. The Simon app is used in the field to register hours and materials and perform other administrative tasks. Simple-Simon is the market leader in the Benelux and is currently expanding internationally. To give our further growth an extra boost, we are looking for a Customer Success Manager.

Who are we looking for?

The Customer Success Manager we are looking for is involved in the customer from the very first moment of contact. You guide the customer from the free trial period. You help the customer to translate his specific approach to Simple-Simon. You provide training on location in which you train office and mobile users in the use of Simple-Simon. You know all the ins-and-outs of both Simon’s office program and the Simon app and you can convey this in a simple way. You are not afraid to say no and dare to come up with alternatives. You come to your appointments with customers and register your activities and follow them up in our CRM system. You speak fluent English to provide an English online demo.

After the training you keep in touch with customers. You solve questions and problems for the customer. Because you have a good relationship with the customer, you are able to apply new customers via this customer. Because you work together with a diversity of clients, you are able to act as a sparring partner to the development team. You regularly conduct discussions with the development team, helping you to bring the Simple-Simon proposition to a higher level from user-friendliness and much requested functionalities. You contribute to the marketing of Simple-Simon through customer cases which may be shared with your client via mailings and Social Media.

You have:
 • At least a bachelor education, preferably Commercial Economics, Marketing or Sales
 • Minimum 3 years experience in Customer Support or Account management
 • Excellent command of the English language (in word and writing)
A pre is if:
 • You have experience as a speaker, trainer or implementation consultant
 • You speak other languages besides English
What we offer:

It goes without saying that an appropriate set of employment conditions applies to the position of Customer Success Manager. In a personal conversation this will be discussed with you, in addition to your personal ambitions and motives. Simple-Simon is a young organization, with an enthusiastic team. In addition to a good customer relationship, you ensure the professionalization of the Simple-Simon brand. Your contribution is essential in this. You speak directly with the director / owner and in the future also work directly with him, as well as with the marketing department and the development team. A beautiful, challenging job in an internationally oriented organization!

 

Are you the Customer Success Manager that we are looking for? Then contact us!

Bart Peters b.peters@simple-simon.net or call +31 (0) 40-2623905

Wie we zijn

Simple-Simon, de slimme werkbon app, is een Cloud oplossing gericht op kleine tot middelgrote organisaties. Simon’s management programma stelt klanten in staat om werkbonnen te maken, plannen en op te volgen. De Simon-app wordt in het veld gebruikt om uren en materiaal te registreren en andere administratieve handelingen uit te voeren. Simple-Simon is marktleider in de Benelux en breidt momenteel internationaal uit. Om onze verdere groei een extra stimulans te geven zijn we op zoek naar een Software Ontwikkeling-Beheer (DevOps).

Wie zoeken we

De Software Ontwikkeling-Beheer (DevOps) die we zoeken is de spin in het web tussen Simple-Simon, onze klant en onze partners op het gebied van ERP-CRM systemen. Je weet hoe de interfaces tussen de diverse pakketten werken op basis van API’s, weet deze in te regelen en fouten hierin op te sporen en op te lossen. Je bent technisch van aard maar niet verlegen om met de klant te communiceren per mail en telefoon.

Je ontwikkelt koppelingen tussen Simple-Simon en verschillende internationale Software pakketten. Hiertoe bouw je eenvoudig te gebruiken webpagina’s waarmee klanten zelf een koppeling kunnen inregelen. Het synchronisatiesysteem wat vervolgens snel en efficiënt mutaties verwerkt wordt eveneens door jou ontwikkelt. Je installeert en test vervolgens zelf, spoort fouten op en herstelt deze. Je beheert bestaande koppelingen en migreert deze indien nodig.

Deze functie is bij uitstek geschikt voor een startende ontwikkelaar, of voor een applicatie- of systeembeheerder welke zich wil bekwamen in softwareontwikkeling. Je leert verschillende technieken kennen, zowel frontend als backend. Doorgroeien naar een all-round developer is de meest voor de hand liggende optie. Je zult snel kennis en ervaring opdoen met C#, .NET, HTML, CSS, Jquery, Jquery Mobile, MSSQL, Java, Xcode en native app development. Een mooie kans om snel met veel  software componenten kennis en ervaring op te doen. De voertaal binnen Simple-Simon is Engels. Ook de ontwikkelde software is Engelstalig.

Je hebt:
 • Een HBO opleiding
 • Een uitstekende beheersing van de Engelse taal (in woord en geschrift)
Een pre is als:
 • Je ervaring hebt in software ontwikkeling
 • Je meerdere talen spreekt naast het verplichte Engels
Wat wij bieden:

Vanzelfsprekend staat voor de functie van Software Ontwikkeling-Beheer (DevOps) een passende set aan arbeidsvoorwaarden. In een persoonlijk gesprek wordt dit met je doorgenomen, naast je persoonlijke ambities en drijfveren. Simple-Simon is een snel groeiend, internationaal georiënteerd bedrijf. We gaan 100-procent voor open-, connected cloud oplossingen.  Met recht een uitdagende functie, waarin je, je talenten op alle vlakken kunt ontwikkelen. Je spreekt direct met de directeur/eigenaar en werkt in de toekomst ook direct met hem, het commercieel en internationaal IT-team samen.

 

Ben jij de Software Ontwikkeling-Beheer (DevOps) die wij zoeken? Neem dan snel contact met ons op!

Bart Peters b.peters@simple-simon.net of bel +31(0)40-2623905

Who we are

Simple-Simon, the smart work order app, is a Cloud solution aimed at small to medium-sized organizations. Simon’s management program enables customers to create, plan and follow up work orders. The Simon app is used in the field to register hours and materials and perform other administrative tasks. Simple-Simon is the market leader in the Benelux and is currently expanding internationally. To give our further growth an extra stimulus we are looking for a Software Development Management (DevOps).

Who are we looking for?

The Software Development Management (DevOps) we are looking for is the expert between Simple-Simon, our client and our partners in the field of ERP-CRM systems. You know how the interfaces between the various packages work on the basis of APIs, know how to arrange them and find and solve errors in them. You are technical in nature but not shy to communicate with the customer by mail and telephone.

You develop links between Simple-Simon and various international Software packages. To do this, you build easy-to-use web pages that allow customers to set up a link themselves. The synchronization system which subsequently processes mutations quickly and efficiently is also developed by you. You then install and test yourself, detect and correct errors. You manage existing links and migrate them if necessary.

This function is ideal for a starting developer, or for an application or system administrator who wants to become proficient in software development. You learn different techniques, both frontend and backend. Growing to an all-round developer is the most obvious option. You will quickly gain knowledge and experience with C #, .NET, HTML, CSS, Jquery, Jquery Mobile, MSSQL, Java, Xcode and native app development. A great opportunity to quickly gain knowledge and experience with many software components. The language of instruction within Simple-Simon is English. The developed software is also in English.

You have:
 • A Bachelor education
 • Excellent command of the English language (in word and writing)
A pre is if:
 • You have experience in software development
 • You speak multiple languages in addition to mandatory English
What we offer:

Obviously, the position of Software Development Management (DevOps) represents an appropriate set of employment conditions. In a personal conversation this will be discussed with you, in addition to your personal ambitions and motives. Simple-Simon is a fast-growing, internationally-oriented company. We are going 100% for open, connected cloud solutions. This is a challenging job in which you can develop your talents in all areas. You speak directly with the director / owner and in the future also work directly with him, the commercial and international IT team together.

Are you the Software Development Management (DevOps) that we are looking for? Then contact us!

Bart Peters b.peters@simple-simon.net or call +31 (0) 40-2623905

Wie we zijn

Simple-Simon, de slimme werkbon app, is een Cloud oplossing gericht op kleine tot middelgrote organisaties. Simon’s management programma stelt klanten in staat om werkbonnen te maken, plannen en op te volgen. De Simon-app wordt in het veld gebruikt om uren en materiaal te registreren en andere administratieve handelingen uit te voeren. Simple-Simon is marktleider in de Benelux en breidt momenteel internationaal uit. Om onze verdere groei een extra stimulans te geven zijn we op zoek naar een All Round Developer.

Wie zoeken we

De All Round Developer is samen met het development-team verantwoordelijk om alle Simple-Simon componenten te laten samenwerken. Er zijn verschillende componenten die samen werken. Simon’s management programma is een webbased programma. De Simon-app werkt on- en offline door elkaar heen en communiceert via webservices en push componenten met de Simon Database. Er zijn diverse windows services welke mailings versturen, sms’ versturen en koppelingen verzorgen middels API’s. De eisen voor gebruiksvriendelijke software oplossingen zijn tegenwoordig hoog! Daarom is bij het design van onze software een art-designer nauw betrokken. Ervaring met en streven naar hoge kwaliteit UX en UI is een echte pré.

 

De software is Engelstalig geschreven. Engels is bovendien de voertaal binnen het software ontwikkelteam. Er wordt gewerkt met C#, .NET, Javascript, Jquery, JqueryMobile, MSSQL, Java (Android App), Xcode-Objective C (iOS app), XML, Rest, Json, HTML5, CSS, Oauth2. Voor de All Round Developer ligt de focus vooral op Simon’s kantoorprogramma en het zo intuïtief mogelijk maken van de app op smartphone, tablet en desktop. Bovendien dient Simon’s kantoorprogramma geïntegreerd te worden in de native apps (Android en iOS). Het werken in een internationale omgeving, gebruikmakend van moderne technieken in een enthousiast team maakt deze functie erg aantrekkelijk.

We vragen:
 • Minimaal HBO opgeleid;
 • Ervaring en affiniteit met de eerder genoemde ontwikkeltools;
 • Ervaring met software development in general;
 • Een uitstekende beheersing van de Engelse taal (in woord en geschrift);
 • Passie voor Software development;
 • Minimaal 4-5 jaar werkervaring.
We bieden:

Vanzelfsprekend staat voor de functie van All Round developer een passende set aan arbeidsvoorwaarden. In een persoonlijk gesprek wordt dit met je doorgenomen, naast je persoonlijke ambities en drijfveren. Simple-Simon is een snel groeiend, internationaal georiënteerd bedrijf. We gaan 100-procent voor open-, connected cloud oplossingen.  Met recht een uitdagende functie, waarin je, je talenten op alle vlakken kunt ontwikkelen. Je spreekt direct met de directeur/eigenaar en werkt in de toekomst ook direct met hem, het commercieel en internationaal IT-team samen.

Ben jij de All Round Developer die wij zoeken? Neem dan snel contact met ons op!

 

Bart Peters b.peters@simple-simon.net of bel +31(0)40-2623905

Who we are

Simple-Simon, the smart work order app, is a Cloud solution aimed at small to medium-sized organizations. Simon’s management program enables customers to create, plan and follow up work orders. The Simon app is used in the field to register hours and materials and perform other administrative tasks. Simple-Simon is the market leader in the Benelux and is currently expanding internationally. To give our further growth an extra boost, we are looking for an All Round Developer.

Who are we looking for?

The All Round Developer is responsible together with the development team for all Simple-Simon components to collaborate as one. There are several components that work together. Simon’s management program is a web-based program. The Simon app interweaves online and offline and communicates via web services and push components with the Simon Database. There are various windows services which send mailings, send text messages and provide links through APIs. The requirements for user-friendly software solutions are high today! That is why an art designer is closely involved in the design of our software. Experience with and striving for high quality UX and UI is a real advantage.

The software is written in English. English is also the language of communication within the software development team. We work with C #, .NET, Javascript, Jquery, JqueryMobile, MSSQL, Java (Android App), Xcode-Objective C (iOS app), XML, Rest, Json, HTML5, CSS, Oauth2. For the All Round Developer, the focus is mainly on Simon’s office program and making the app as intuitive as possible on smartphone, tablet and desktop. In addition, Simon’s office program has to be integrated into the native apps (Android and iOS). Working in an international environment, using modern techniques in an enthusiastic team makes this function very attractive.

We ask:
 • Educated at least on Bachelor level;
 • Experience and affinity with the aforementioned development tools;
 • Experience with software development in general;
 • An excellent command of the English language (in word and writing);
 • Passion for Software development;
 • Minimum 4-5 years work experience.
We offer:

Obviously, the position of All Round developer represents an appropriate set of employment conditions. In a personal conversation this will be discussed with you, in addition to your personal ambitions and motives. Simple-Simon is a fast-growing, internationally-oriented company. We are going 100% for open, connected cloud solutions. This is a challenging job in which you can develop your talents in all areas. You speak directly with the director / owner and in the future also work directly with him, the commercial and international IT team together.

 

Are you the All Round Developer that we are looking for? Then contact us!

Bart Peters b.peters@simple-simon.net or call +31 (0) 40-2623905