Vacatures

Vacatures bij Simple-Simon

Wij hebben momenteel vacatures voor een Online Marketeer en meerdere All Round Developers die ons team komen versterken.

Wie we zoeken

Simple-Simon, de slimme werkbon app is een cloud oplossing gericht op kleine, middelgrote organisaties. Simple-Simon is marktleider in de Benelux en breid momenteel internationaal uit. Simon’s kantoor functionaliteiten kunnen in iedere browser gebruikt worden en de slimme werkbon app wordt in het veld gebruikt door de mobiele gebruikers. Om verdere groei zowel nationaal als internationaal vorm te geven breiden we momenteel ons team uit.

 

De All Round Developer is samen met de rest van het development-team verantwoordelijk om Simple-Simon in zijn geheel naar een hoger niveau te krijgen. De eisen voor gebruiksvriendelijke software oplossingen zijn tegenwoordig hoog! Daarom is bij het design van onze software een art-designer nauw betrokken. Ervaring met en streven naar hoge kwaliteit UX en UI is een echte pre.

 

Gebruikte talen en technologie:

 • Javascript (Jquery, JqueryMobile)
 • HTML 5
 • CSS
 • .NET
 • MSSQL
 • Json
 • XML
 • Java (Android app)
 • X-code (iOS app)
 • Rest-Services
 • Windows-Services

 

Voor de All Round Developer zal de focus vooral liggen bij Simon’s kantoor programma en zorgen dat deze zo intuïtief mogelijk werkt op smartphone, tablet en desktop. Dezelfde management pages zullen ook beschikbaar gemaakt worden voor Simon’s native apps waardoor het gebruik een maximale vrijheid heeft. Of het nu op kantoor of in het werkveld is. De focus ligt op Javascript (JqueryMobile), HTML5, CSS, .NET en MSSQL. Kennis en ervaring met Android apps (Java) en/of iOS app zou perfect zijn aangezien dit enorm helpt met de integratie tussen Simon’s native apps.

 

Wanneer je bij Simple-Simon komt werken werk je in een international team van developers. Zowel het coderen en de dagelijkse communicatie is in het Engels. Het team bestaat uit 12 FTE waarvan 7 developers. Verschillende componenten als distributed databases, license server, office program, native-apps, data push- and pull components, rest-server en window-services moeten soepel samenwerken. Dit zorgt ervoor dat de functie uitdagend blijft en zorgt er voor dat je werkt met state of the art technology.

 

Requirements:

 • Minimaal HBO opgeleid;
 • Ervaring en affiniteit met de eerder genoemde ontwikkeltools;
 • Ervaring met software development in general;
 • De Engelse taal beheren spreken/schrijven;
 • Passie voor Software development;
 • Minimaal 4-5 jaar werkervaring.

 

We bieden:

 • Goed salaris;
 • Innovatieve omgeving;
 • Highly skilled software development team en tools;

 

Secondary conditions:

 • 25 snipperdagen
 • flexibiliteit
 • Training en groeimogelijkheden

 

Ben jij de All Round Developer die wij zoeken? Neem dan snel contact op met ons!

06.55 47 30 72 0031 (0)40-2491160

We are looking for:

Simple-Simon, the smart work order app is a cloud based solution targeting small to midsized companies. Simple-Simon is the leading player in the Benelux, and expanding internationally. Simon’s office functionality can be used with any browser and the native apps are used in the field. In order to facilitate our international ambitions we are expanding our development team.

 

The All Round Developer is, together with the development team, responsible for getting all Simons’ components to the next level. The demands on user-friendliness are high, as for any solution nowadays. In the design an art-designer is involved, but embracing UX/UI should also be the developers second nature.

 

Technologies used:

 • Javascript (Jquery, JqueryMobile)
 • HTML 5
 • CSS
 • .NET
 • MSSQL
 • Json
 • XML
 • Java (Android app)
 • X-code (iOS app)
 • Rest-Services
 • Windows-Services

 

For the All Round Developer the focus will be to get Simon’s new office program run intuitively on any device; smartphone, tablet or desktop. The same management pages will also be made available in Simon’s native-apps, giving the user maximum freedom of usage: stationary, or in the field. The focus lies on Javascript (JqueryMobile), HTML5, CSS, .NET, MSSQL. Knowledge or experience with Android apps (Java) and/or iOS apps would be a perfect benefit, since it helps with the integration within Simons native apps.

 

You will be working in a team of international developers. Both coding and day-to-day communication is done in English. Teamsize is 12FTE, of which 7 in development. Different components such as: distributed databases, license server, office program, native-apps, data push- and pull components, rest-server and window-services need to work reliable and fluently together, making it a challenging task, allowing you to work with state of the art technology.

 

Requirements:

 • Minimum Bachelor education level;
 • Experience /affinity with the above techniques;
 • Experience with software development in general;
 • fluently speaking/understanding English;
 • Passion for Software development;
 • Minimum 4-5 years working experience.

 

We offer:

 • Excellent Salary;
 • Innovative environment;
 • Highly skilled software development team and tools;

Secondary conditions:

 • 25 days off
 • flexibility
 • Training and possibility to grow

 

Are you the All Round Developer we need? Then hurry to contact us!

06.55 47 30 72 or 0031 (0)40.249 11 60

Wie zijn we

Simple-Simon, de slimme werkbon app is een Cloud oplossing gericht op kleine tot middelgrote organisaties. Simons’ management programma stelt klanten in staat om werkbonnen te maken, plannen en op te volgen. De Simon-app wordt in het veld gebruikt om uren en materiaal te registreren en andere administratieve handelingen uit te voeren. Simple-Simon is marktleider in de Benelux en breid momenteel internationaal uit. Om onze verdere groei een extra stimulans te geven zijn we op zoek naar een Online Marketeer.

 

Wie zoeken we

De Online Marketeer die we zoeken gaat er samen met het commerciële team voor zorgen dat de Simon doorbreekt in de internationale markt! Je krijgt hierbij alle vrijheid om gezamenlijk af te spreken doelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen hebben betrekking op: ranking op belangrijke zoektermen, website bezoek, free-trials, conversie, presentie op social media, adwords, kortom alles wat te maken heeft met Simons online aanwezigheid. Je analyseert de markt, identificeert de doelgroep en zoekt zelfstandig manieren om efficiënt naar die doelgroep te communiceren. Je gaat actief op zoek naar partners. Dit kunnen ERP leveranciers zijn waarmee Simon te koppelen is, distributie partners welke lokaal de Simon propositie verder uitdragen of online brancheverenigingen welke in contact staan met de doelgroep. Belangrijk is dat je je laat leiden door resultaten welke concreet bijdragen aan de gezamenlijk opgestelde doelstellingen. Het betreft een strategische functie, waarbij ambitie en eigen initiatief essentieel is. Het beheersen van de Engelse taal is een must, Engels is ook intern de voertaal.

 

Je hebt:

 • Minimaal een HBO opleiding, bij voorkeur Communicatie, marketing, of International Business
 • Minimaal 3 jaar ervaring met SEO/SEA, Social Media en Mailing campagnes
 • Ervaring met Google Analytics, Adwords en WordPress
 • Spreekt/Schrijft uitstekend in het Engels

Een pre is als:

 • je grafisch kunt vormgeven middels Adobe Indesign
 • Meerdere talen spreekt

Wat wij bieden:

Vanzelfsprekend staat voor de functie van online marketeer een passende set aan arbeidsvoorwaarden. In een persoonlijk gesprek wordt dit met je doorgenomen, naast je persoonlijke ambities en drijfveren. Het betreft een functie op strategisch nivo, je spreekt direct met de directeur/eigenaar en werkt in de toekomst ook direct met hem samen.

 

Als je interesse hebt, neem direct contact op met Bart Peters: b.peters@simple-simon.net

0031-40-2491160

Who are we?

Simple-Simon, the smart work order app is a Cloud solution aimed at small and medium sized companies. Simon’s management program enables its clients to make work orders, to plan them and to carry them out. The application is used in the field service industry to register hours, quantities of material used on site and other administrative actions. Simple-Simon is market leader in the Benelux and is currently expanding internationally. To stimulate further growth we are looking for an Online Marketeer.

 

Who are we looking for?

The Online Marketeer we are looking for, will together with the commercial team, make sure that Simon breaks through in the international market! You will have the freedom to set goals together with the rest of the team. These goals will relate to ranking on important search terms, page visits, free-trials, conversion, presence on social media and Google AdWords, in short; everything that has to do with Simons’ online presence. You will analyse the market, identify the target audience and will independently find ways to efficiently communicate with the target audience. You will be actively looking for partners! These can be ERP software suppliers where Simple-Simon can be integrated with, distribution partners who will sell the Simon proposition locally or online trade organizations, who are in direct contact with our target audience. It is important that your actions are focussed on achieving our mutual set goals. It is a strategic function, where ambition and own initiative are essential. Mastering the English language is a must, it being the company language.

 

You have:

 • At least a HBO/Bachelor diploma; preferably with in communication, marketing or International Business
 • Minimally three years of experience with SEO/SEA, Social Media and Mailing Campaigns
 • Experience with Google Analytics, Google AdWords and WordPress
 • An excellent understanding of the English language, in both speaking and writing

Pro’s:

 • Mastering graphic design and being able to work with Adobe InDesign
 • Speaking multiple languages

 

What do we offer?

Naturally, as online marketeer you will receive an appropriate set of employment conditions. In a private conversation these will be discussed with you, together with your personal ambitions and motives. The vacancy concerns a function at a strategic level, you will be directly speaking with the director and owner of the company and will also be directly working with him in the future.

 

If you are interested, contact Bart Peters by mail: b.peters@simple-simon.net