Vacatures

Vacatures bij Simple-Simon

Wij hebben momenteel vacatures voor een Customer Succes Manager, ICT Systeem Beheerder en meerdere All Round Developers die ons team komen versterken.

Wie zijn we

Simple-Simon, de slimme werkbon app is een Cloud oplossing gericht op kleine tot middelgrote organisaties. Simon’s management programma stelt klanten in staat om werkbonnen te maken, plannen en op te volgen. De Simon-app wordt in het veld gebruikt om uren en materiaal te registreren en andere administratieve handelingen uit te voeren. Simple-Simon is marktleider in de Benelux en breidt momenteel internationaal uit. Om onze verdere groei een extra stimulans te geven zijn we op zoek naar een Customer Succes Manager.

 

Wie zoeken we

De Customer Succes Manager die we zoeken, begrijpt de nieuwe klanten van Simple-Simon. Je weet wie het zijn, wat de werkwijze is en waarom ze ooit begonnen zijn met Simon. Je bent de Simon professional die bij de klant op locatie, online of op de Simon HQ de digitale touwtjes in handen heeft. Je kent alle ins-en-outs van zowel het kantoorprogramma als de app en weet dit op een simpele manier over te brengen tijdens een training.

Naast dat je trainingen geeft ben je de reddende engel van de klant wanneer er vragen zijn. Je denkt mee met de klant en logt samen in op de Simon-omgeving van de klant om de vragen door te nemen.

Dankzij de goede service die je levert tijdens de vragen en pijnpunten van de klant herken je koopsignalen die kunnen leiden tot een verdiepende training. Daarnaast weet je de klant te enthousiasmeren om te digitaliseren en eventueel een vervolg stap te nemen met behulp van een koppeling met andere ERP/CRM pakketten.

Je hebt:

Minimaal een HBO opleiding, bij voorkeur Commerciële Economie, Sales
Minimaal 3 jaar ervaring sales/account management
Spreekt/Schrijft uitstekend in het Engels

 

Een pre is als:

je ervaring hebt als spreker, trainer, implementatie consultant
Meerdere talen spreekt

 

Wat wij bieden:

Vanzelfsprekend staat voor de functie van Customer Succes Manager een passende set aan arbeidsvoorwaarden. In een persoonlijk gesprek wordt dit met je doorgenomen, naast je persoonlijke ambities en drijfveren. Het betreft een functie op strategisch niveau, je spreekt direct met de directeur/eigenaar en werkt in de toekomst ook direct met hem samen.

 

Ben jij de Customer Succes Manager die wij zoeken? Neem dan snel contact op met ons!

b.peters@simple-simon.net of bel (0)40-2491160

Who are we?

Simple-Simon, the smart work order app is a Cloud solution aimed at small to medium-sized organizations. Simon’s management program enables customers to create, plan and follow up work orders. The Simon app is used in the field to register hours and materials and perform other administrative tasks. Simple-Simon is the market leader in the Benelux and is currently expanding internationally. To give our further growth an extra boost, we are looking for a Customer Success Manager.

Who are we looking for?

The Customer Success Manager we are looking for understands the new Simple-Simon customers. You know who it is, what the working method is and why they once started with Simon. You are the Simon professional at the customer’s location, online or on the Simon HQ. You know all the ins-and-outs of both the office program and the app and you can convey this in a simple way during a training session.

In addition to training, you are the saving angel of the customer when there are questions. You think along with the customer and log in together on the Simon environment of the customer to go through the questions.

Thanks to the good service you provide during the questions and pain points of the customer you recognize buying signals that can lead to an in-depth training. You also know how to enthuse the customer to digitize and possibly take a follow-up step with the help of a link with other ERP / CRM packages.

You have:

At least a college education, preferably Commercial Economics, Sales
Minimum 3 years experience sales / account management
Speaks / Writes excellent in English

A pre is if:

you have experience as a speaker, trainer, implementation consultant
Multiple languages ​​speak

What we offer:

Naturally, as an Customer Success Manager you will receive an appropriate set of employment conditions. In a personal conversation this will be discussed with you, in addition to your personal ambitions and motives. It is a function at strategic level, you speak directly with the director / owner and in the future also work directly with him.

 

Are you the Customer Success Manager that we are looking for? Please contact us!

b.peters@simple-simon.net or call (0) 40-2491160

Wie we zijn

Simple-Simon, de slimme werkbon app is een Cloud oplossing gericht op kleine tot middelgrote organisaties. Simons’ management programma stelt klanten in staat om werkbonnen te maken, plannen en op  te volgen. De Simon-app wordt in het veld gebruikt om uren en materiaal te registreren en andere administratieve handelingen uit te voeren. Simple-Simon is marktleider in de Benelux en breid momenteel internationaal uit. Om onze verdere groei een extra stimulans te geven zijn we op zoek naar een ICT Systeem Beheerder.

 

Wie zoeken we

De ICT Systeem Beheerder die we zoeken is de spin in het web tussen Simple-Simon, onze klant en onze partners op het gebied van ICT. Je weet hoe de interfaces tussen de diverse pakketten werken op basis van API’s, weet deze in te regelen en fouten hier in op te sporen en op te lossen. Je bent technisch van aard maar niet verlegen om met de klant te communiceren via mail en telefoon.

Jij bent de reddende engel van de klant omdat jij de koppelingen inregelt, foutmeldingen in de koppeling behandeld en Simon’s commerciële team ondersteunt bij technische vraagstukken.

Je kent alle ins-en-outs van zowel het kantoorprogramma als de app en weet vragen van de klant op een simpele manier te beantwoorden en fouten te verhelpen.

 

Je hebt:

Minimaal een MBO niveau 4 ICT Beheer of gelijkwaardige opleiding
Minimaal 3 jaar ervaring sales/account management
Spreekt/Schrijft uitstekend in het Engels

 

Een pre is als:

HBO denk- en werkniveau
Je ervaring hebt als ICT beheerder
Meerdere talen spreekt (Engels)

 

Wat wij bieden:

 

Vanzelfsprekend staat voor de functie van ICT Systeem Beheerder een passende set aan arbeidsvoorwaarden. In een persoonlijk gesprek wordt dit met je doorgenomen, naast je persoonlijke ambities en drijfveren. Het betreft een functie op strategisch niveau, je spreekt direct met de directeur/eigenaar en werkt in de toekomst ook direct met hem, het commercieel en IT-team samen.

Ben jij de ICT Systeem Beheerder die wij zoeken? Neem dan snel contact op met ons!

b.peters@simple-simon.net of bel (0)40-2491160

Who are we?

Simple-Simon, the smart work order app is a Cloud solution aimed at small to medium-sized organizations. Simons’ management program enables customers to create, schedule and follow up work orders. The Simon app is used in the field to register hours and materials and perform other administrative tasks. Simple-Simon is the market leader in the Benelux and is currently expanding internationally. To give our further growth an extra stimulus we are looking for an ICT System Administrator.

 

Who are we looking for?

The ICT System Administrator we are looking for is the expert between Simple-Simon, our client and our partners in the field of ICT. You know how interfaces work between the various packages based on APIs, know how to arrange them and find and solve errors here. You are technical in nature but not shy to communicate with the customer via e-mail and telephone.

You are the saving angel of the customer because you set up the links, deal with error messages in the link and support Simon’s commercial team with technical issues.

You know all the ins-and-outs of both the office program and the app and know how to answer questions from the customer in a simple way and to correct errors.

 

You have:

Bachelor ICT Management or equivalent training
Minimum 3 years experience sales / account management
Speaks / Writes excellent in English

 

A pre is if:

You have experience as an IT administrator
Multiple languages ​​speaks (English)

 

What we offer:

Naturally, as an ICT System Administrator you will receive an appropriate set of employment conditions. In a personal conversation this will be discussed with you, in addition to your personal ambitions and motives. It is a function at strategic level, you speak directly with the director / owner and in the future also work directly with him, the commercial and IT team together.

 

Are you the ICT System Administrator that we are looking for? Please contact us!

b.peters@simple-simon.net or call (0) 40-2491160

Wie we zoeken

Simple-Simon, de slimme werkbon app is een cloud oplossing gericht op kleine, middelgrote organisaties. Simple-Simon is marktleider in de Benelux en breid momenteel internationaal uit. Simon’s kantoor functionaliteiten kunnen in iedere browser gebruikt worden en de slimme werkbon app wordt in het veld gebruikt door de mobiele gebruikers. Om verdere groei zowel nationaal als internationaal vorm te geven breiden we momenteel ons team uit.

 

De All Round Developer is samen met de rest van het development-team verantwoordelijk om Simple-Simon in zijn geheel naar een hoger niveau te krijgen. De eisen voor gebruiksvriendelijke software oplossingen zijn tegenwoordig hoog! Daarom is bij het design van onze software een art-designer nauw betrokken. Ervaring met en streven naar hoge kwaliteit UX en UI is een echte pre.

 

Gebruikte talen en technologie:

 • Javascript (Jquery, JqueryMobile)
 • HTML 5
 • CSS
 • .NET
 • MSSQL
 • Json
 • XML
 • Java (Android app)
 • X-code (iOS app)
 • Rest-Services
 • Windows-Services

 

Voor de All Round Developer zal de focus vooral liggen bij Simon’s kantoor programma en zorgen dat deze zo intuïtief mogelijk werkt op smartphone, tablet en desktop. Dezelfde management pages zullen ook beschikbaar gemaakt worden voor Simon’s native apps waardoor het gebruik een maximale vrijheid heeft. Of het nu op kantoor of in het werkveld is. De focus ligt op Javascript (JqueryMobile), HTML5, CSS, .NET en MSSQL. Kennis en ervaring met Android apps (Java) en/of iOS app zou perfect zijn aangezien dit enorm helpt met de integratie tussen Simon’s native apps.

 

Wanneer je bij Simple-Simon komt werken werk je in een international team van developers. Zowel het coderen en de dagelijkse communicatie is in het Engels. Het team bestaat uit 12 FTE waarvan 7 developers. Verschillende componenten als distributed databases, license server, office program, native-apps, data push- and pull components, rest-server en window-services moeten soepel samenwerken. Dit zorgt ervoor dat de functie uitdagend blijft en zorgt er voor dat je werkt met state of the art technology.

 

Requirements:

 • Minimaal HBO opgeleid;
 • Ervaring en affiniteit met de eerder genoemde ontwikkeltools;
 • Ervaring met software development in general;
 • De Engelse taal beheren spreken/schrijven;
 • Passie voor Software development;
 • Minimaal 4-5 jaar werkervaring.

 

We bieden:

 • Goed salaris;
 • Innovatieve omgeving;
 • Highly skilled software development team en tools;

 

Secondary conditions:

 • 25 snipperdagen
 • flexibiliteit
 • Training en groeimogelijkheden

 

Ben jij de All Round Developer die wij zoeken? Neem dan snel contact op met ons!

06.55 47 30 72 0031 (0)40-2491160

We are looking for:

Simple-Simon, the smart work order app is a cloud based solution targeting small to midsized companies. Simple-Simon is the leading player in the Benelux, and expanding internationally. Simon’s office functionality can be used with any browser and the native apps are used in the field. In order to facilitate our international ambitions we are expanding our development team.

 

The All Round Developer is, together with the development team, responsible for getting all Simons’ components to the next level. The demands on user-friendliness are high, as for any solution nowadays. In the design an art-designer is involved, but embracing UX/UI should also be the developers second nature.

 

Technologies used:

 • Javascript (Jquery, JqueryMobile)
 • HTML 5
 • CSS
 • .NET
 • MSSQL
 • Json
 • XML
 • Java (Android app)
 • X-code (iOS app)
 • Rest-Services
 • Windows-Services

 

For the All Round Developer the focus will be to get Simon’s new office program run intuitively on any device; smartphone, tablet or desktop. The same management pages will also be made available in Simon’s native-apps, giving the user maximum freedom of usage: stationary, or in the field. The focus lies on Javascript (JqueryMobile), HTML5, CSS, .NET, MSSQL. Knowledge or experience with Android apps (Java) and/or iOS apps would be a perfect benefit, since it helps with the integration within Simons native apps.

 

You will be working in a team of international developers. Both coding and day-to-day communication is done in English. Teamsize is 12FTE, of which 7 in development. Different components such as: distributed databases, license server, office program, native-apps, data push- and pull components, rest-server and window-services need to work reliable and fluently together, making it a challenging task, allowing you to work with state of the art technology.

 

Requirements:

 • Minimum Bachelor education level;
 • Experience /affinity with the above techniques;
 • Experience with software development in general;
 • fluently speaking/understanding English;
 • Passion for Software development;
 • Minimum 4-5 years working experience.

 

We offer:

 • Excellent Salary;
 • Innovative environment;
 • Highly skilled software development team and tools;

Secondary conditions:

 • 25 days off
 • flexibility
 • Training and possibility to grow

 

Are you the All Round Developer we need? Then hurry to contact us!

06.55 47 30 72 or 0031 (0)40.249 11 60