Simple Simon
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
bron: app store, play store
Probeer nu gratis Plan live demo Branches
bron: app store, play store

Voeg prijzen van artikelen en reis- en werkuren toe op de werkbon.

Voeg prijzen van Artikelen en reis- en werkuren toe op de werkbon

Wil je meer transparantie naar je klant toe? Voeg dan prijzen toe aan je artikelen in Simple-Simon. De prijzen die je toevoegt worden getoond in een handig financieel overzicht in de app en op de werkbon pdf. Zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijk een overzicht van de kosten aan de klant geven of de klant direct laten afrekenen. Lees de onderstaande stappen en ontdek de mogelijkheden.

1. Activeer het prijsveld

Om te werken met prijzen dient dit eerst geactiveerd te worden in Simple-Simon.

Hiervoor ga je naar: Basis Gegevens ? Artikelen ? onderin de knop ‘Instellingen’.

2. Activeer de prijzen en voeg artikelcodes toe

Indien je besluit om met prijzen te gaan werken in Simple-Simon, dan zal dit geactiveerd moeten worden. Vink het vakje ‘Prijzen van artikelen activeren’ aan. Nadat u dit heeft gedaan, kunt u aangeven welk artikel gekoppeld mag worden aan reis- en werktijd. Vervolgens kunt u ook aangeven of de door u opgegeven prijzen inclusief of exclusief btw zijn.

3. Nieuwe kolommen zichtbaar

Nu het prijzenveld is geactiveerd kunnen we de prijzen vastleggen. In de sectie artikelbeheer zien we dat er 2 kolommen zijn toegevoegd. De kolommen ‘prijs’ en ‘btw’

4. Hang prijzen aan de artikelen

Een prijs moet handmatig aan een artikel worden gekoppeld en komt niet uit een boekhoudpakket. Klik één keer op een artikel zodat het veld ‘prijs’ onderaan verschijnt. Hier kan je een nieuwe prijs toevoegen of een bestaande prijs wijzigen. Vervolgens vul je een datum in waarop de prijs geldig is, koppel je een prijs aan het artikel en een btw-code.

5. Btw-code

Als u gaat werken met btw-percentages dan moet dit ook in Simple-Simon worden geactiveerd. Per artikel kan je een andere btw-code invoeren. Klik op het potlood om je btw-codes te beheren. Hier kan je ook een nieuwe btw-code toevoegen. Klik hiervoor op ‘nieuw’. Voeg een codenummer, omschrijving, datum en tenslotte het percentage toe.

6. Financieel overzicht in de app

Nu alle instellingen in Simple-Simon goed zijn ingericht, kunnen we gaan kijken hoe de prijzen in de praktijk werken.

Hiervoor schakelen we over naar een werkbon in de app. In de video is te zien dat we in het laatste scherm van de werkbon zitten. Hier controleren we de reis- en werktijd en de artikelen die we hebben gebruikt. Hierna komen we bij het financiële overzicht. De reis- en werktijden staan gekoppeld aan het tarief van het artikel. Tevens is er een tarief voor de gebruikte artikelen vastgesteld. Tot slot wordt er een totaal berekend. Dit kan je vervolgens aan de klant laten zien om een indruk te geven van de gemaakte kosten of de klant kan direct betalen voor de uitgevoerde werkzaamheden. (Onderaan ziet u dat de prijzen exclusief btw zijn, zoals aangegeven in de instellingen).

 

7. Financieel overzicht op de werkbon-PDF

Je krijgt niet alleen een financieel overzicht in de app, maar dit wordt ook gedrukt op de werkbon pdf. Die kun je naar de klant mailen als de werkzaamheden zijn afgerond. Ook dit zal eerst in Simple-Simon moeten worden ingeschakeld. Ga naar Huisstijl ? ‘Werkbon Lay-out’. Voor het gemak hebben we al een Lay-out samengesteld inclusief prijzen waarmee je kunt werken.

 

8. Wijzigen werkbon PDF

Wat er op de pdf staat, is geheel aan jou. De prijzen staan vermeld bij ‘Verbruikte Artikelen’. Standaard worden de prijzen exclusief en inclusief btw weergegeven. Wilt u hier andere informatie laten zien. Ga dan naar + Element en vervolgens naar ‘Prijsvelden’. Hier kunt u andere prijsvelden selecteren die getoond mogen worden op de werkbon pdf.