Simple Simon
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
bron: app store, play store
Probeer nu gratis Plan live demo Branches
bron: app store, play store

Simon 3.0 bugfixes

Wij hopen dat onze klanten de talloze voordelen van Simon 3 ervaren en nu nog efficiënter werken dan met de vorige versie van Simple-Simon. Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn er bij het ontwikkelen van nieuwe software altijd uitdagingen. Daarom heeft Simon’s ontwikkelingsteam al een aantal belangrijke bugs voor je opgelost.

Op deze pagina lees je alle bugfixes die recent toegevoegd zijn aan de algemene gebruikerservaring van Simon 3.0. Houdt deze pagina in de gaten, want wij zullen deze regelmatig updaten!

Datum Opgelost
Apr 2024 Archiveer meerdere geselecteerde werkbonnen
Apr 2024 'Verplicht veld' indicator is nu vertaald en verplicht
Apr 2024 Eigen kolom van het type dropdown is nu volledig
Apr 2024 Globaal zoeken op werkbonnen werkt weer
Apr 2024 Gebruikers zonder licentie zien niet langer alle menu-items
Apr 2024 Informatie in eigen kolom wordt overgenomen uit Simon 2.0
Apr 2024 Waarschuwingsvenster verwijderen is nu specifiek in sommige rasters
Apr 2024 Inactieve velden (alleen-lezen) nu duidelijk weergegeven
Apr 2024 Rasters hebben optie voor verversen
Apr 2024 Afsluit functie is nu duidelijker
Apr 2024 Filterdialoog - Lijstkolommen in type eigen kolommen altijd mogelijk met lege waarde
Apr 2024 In de mobiele app is onder de back office tab de hamburger tab nu zichbaar wanneer het menu gesloten is
Apr 2024 Wanneer je een eigen formulier toevoegt aan een werkbon via werkbondetails en deze op optioneel zet, wordt deze niet langer gezien als verplicht veld
Apr 2024 Globale zoekveld is nu ook zichtbaar in kleurenblind modus
Apr 2024 Selectie dialoogvenster vernieuwt het raster als er wijzigingen zijn in de rasterinstellingen
Apr 2024 Details knop werk nu in het contactpersoon raster
Apr 2024 Rasterfilter op mobiel werkt weer, browservenster is nu ook normaal formaat
Apr 2024 Actieknoppen van geslecteerde rijen zijn nu ook horizontaal verschuifbaar
Apr 2024 Titel dialoogvenster bij bewerken eigen kolom vanuit werkbon raster is nu zichtbaar in gekozen taal
Apr 2024 In kolom "geen gebruiker" is het nu mogelijk om een werkbon naar een andere dag te slepen, of om deze werkbon te verwijderen in de planning
Apr 2024 Bestaande rijen tonen nu standaard externe opslagwaarde
Apr 2024 In werkbon raster is nu het pictogram objecttype zichtbaar
Apr 2024 Vanuit werkbon overzicht kan je nu ook mails handmatig verzenden met behulp van de betreffende knop
Apr 2024 Filteren op "klantnummer" werkt weer bij snelzoeken wanneer je een nieuwe werkbon aanmaakt
Apr 2024 Bij het aanmaken van een nieuwe werkbon kan je nu weer werkbon lay-out selecteren
Apr 2024 Vanuit werkbon archief kan je nu weer mailen
Apr 2024 Werkbon de-archiveren is weer mogelijk
Apr 2024 Wanneer een eigen status gekoppelt is aan een werkbon, krijg je een foutmelding wanneer je deze status wilt verwijderen
Apr 2024 Bij het maken van een herhaalplanning met unieke code blijft lay-out ongewijzigd
Apr 2024 Eigen kolom bewerken wanneer werkbon geopend is in selectie dialoog, kan nu weer opgeslagen worden
Apr 2024 Handtekeninginstellingen worden nu juist overgenomen
Apr 2024 Zoek filter en instellingen knop overlappen elkaar niet langer in selectie dialoog
Apr 2024 Admin account heeft een actieve licentie nodig
Apr 2024 Afgeronde enquête wordt nu correct opgeslagen onder de werkbon
Apr 2024 Waarschuwingsbericht popup heeft nu een annuleringsmogelijkheid, dus ja/nee/cancel
Apr 2024 Mogelijk om meer rijen te tonen in de detailweergave van een werkbon per sectie, bijvoorbeeld objecten. Zijn er 200 objecten op een werkbon, dan heb je de optie om deze allemaal te tonen
Apr 2024 # zoeken in snelle zoekbalk bij herhaalplanningen werkt weer
Apr 2024 Bij werkbongegevens wordt plaats nu weergegeven na postcode
Apr 2024 In het gedeelte klanten is nu een knop om gekoppelde werkadressen te tonen
Apr 2024 Objecten zijn nu zichtbaar op werkbon als er alleen een eigen kolom ingevuld is voor het object
Apr 2024 Officieel adres aanwezig in werkbon overzicht
Apr 2024 Wanneer je werkbon selecteerd in het werkbon archief worden nu alle details getoond
Mrt 2024 Je kan nu alle objecten toevoegen aan de werkbon met een knop
Mrt 2024 Actie "niet gewerkt aan werkbon" wordt nu weergegeven met een icon
Mrt 2024 Object icon wordt nu weergegeven in het werkbon overzicht wanneer je werkt in kleurenblind modus
Mrt 2024 Het maximaal aantal gebruikers in het planningsscherm is nu 50
Mrt 2024 Als je een menugroep uitvouwt of samenvouwt, wordt het scherm en menugroep waarin je je op dat moment bevindt niet langer gesloten
Mrt 2024 In het gebruikersoverzicht is het icon voor actieve licenties nu aangepast qua kleur voor zowel donkere- als lichte modus
Mrt 2024 Multi-select werkt nu in de grid
Feb 2024 Stel je kleurthema eenmalig in waarna je deze kan blijven gebruiken
Feb 2024 Filter op toegewezen gebruiker in het werkbonnen overzicht
Feb 2024 Lettertypes zijn vergroot in de grids
Feb 2024 Het bijlage pictogram wordt nu getoond voor alle bestandsformaten (img, pdf, txt, docx and xls)
Feb 2024 Icons in werkbon details worden weer weergegeven
Feb 2024 Het is nu mogelijk om te filteren op werkbonnummer
Feb 2024 Activiteitendetails raster geeft nu aan welke sorteervolgorde actief is
Feb 2024 Eigen formulieren tonen nu weer het juiste icon
Feb 2024 Eigen kolom-instellingen voor mobiel worden weer correct weergegeven
Feb 2024 Rooster rij 3 is nu groter
Feb 2024 Datumafronding is nu juist
Feb 2024 Melding als er een nieuwe versie is geïnstalleerd
Feb 2024 Taalinstelling in Simple-Simon verandert niet langer automatisch maar blijft zoals deze ingesteld is
Feb 2024 Eigen status kan je nu verwijderen wanneer je een werkbon maakt
Feb 2024 In het overzicht werkbon details vind je nu het kopje objecten tussen werkbon informatie en verbruikte artikelen
Feb 2024 Eigen kolom verbruikte materialen is nu zichtbaar in management rapport "verbruikte materialen"
Feb 2024 Het eigen formulier gekoppeld aan de standaard werkbon type, wordt nu ook toegevoegd wanneer je een ander werkbon type selecteert
Feb 2024 Sorteervolgorde in eigen kolom type dropdown werkt weer
Feb 2024 Vanuit het klantenoverzicht kan je nu locatie details selecteren en toevoegen
Feb 2024 Status kolom wordt nu getoond wanneer je een werkbon exporteert
Feb 2024 Wanneer je het schermbreedte wijzigt, zijn nu de Simon instelopties ook leesbaar
Feb 2024 Grid instellingen worden nu bijgewerkt wanneer je de instellingen van je werkorder afsluit
Feb 2024 Icon toegevoegd voor wanneer de app crasht, je kan dan werktijd terugkrijgen en verder werken aan de werkbon
Feb 2024 Menu verspringt niet langer wanneer je met je muis over de werkbon in de planning gaat
Feb 2024 Werkbon filter neemt niet langer automatisch eigen status op in de filter
Feb 2024 In werkbon details worden nu ook objecten weergegeven
Feb 2024 Mobiele gebruikersinterface is verbetert
Feb 2024 In de mobiele app worden modules als objecten geavanceerd en werkbon geavanceerd nu ook weergegeven in het menu
Feb 2024 Eigen kolommen werkbon kunnen nu worden aangepast vanuit de grid
Feb 2024 Dubbelklik op een werkbon in je planning waarna je de werkbon kan aanpassen met behulp van het potlood icon
Feb 2024 Modules worden nu correct geladen wanneer een refesh gedaan wordt
Feb 2024 In de Android app wordt de eigen kolom voor artikelen weer juist weergegeven in de grid van verbruikte artikelen
Feb 2024 Stel per rij in welke grid regels je wilt tonen in de planning
Feb 2024 Preview van bijlage PDF wordt getoond
Feb 2024 Delete knop is toegevoegd aan bijlage venster
Feb 2024 Voeg aan een object maximaal 10 bijlages toe
Feb 2024 Wanneer een nieuwe werkbon aangemaakt wordt, is het werkadres nu ook zichtbaar