Simple Simon
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
  • Ster
bron: app store, play store
Probeer nu gratis Plan live demo Branches
bron: app store, play store

Veelvoorkomende implementatie valkuilen

Door rekening te houden met onderstaande valkuilen, zorg je voor een succesvolle digitalisering van zowel je binnendienst als field service. Zo wordt het digitaliseren van je werkbonnen en werkprocessen kinderspel! Lees hieronder meer over de veelvoorkomende implementatie valkuilen en belangrijker nog: hoe deze te omzeilen! Bovendien maak je zo met Simon eenvoudig een digitale werkbon aan.

  1. Te weinig tijd

  2. Te weinig support van de beslisser

  3. Vasthouden aan oude gewoontes & werkwijzen

  4. Te snel, teveel willen